Dodawanie treningu

Wydarzenie na Facebooku

Jeśli Twoje wydarzenie ma już utworzoną stronę na Facebooku, wprowadź adres www, aby dodać informacje do formularza.

Zaimportuj wydarzenie

Zaimportowano wydarzenie z Facebooka i uzupełniono informacje. Możesz teraz wypełnić pozostałe pola i zapisać wydarzenie.

Kiedy

Gdzie

Lokalizacja

Wprowadź adres, a znacznik na mapie automatycznie dopasuje miasto. Przeciągnij znacznik pod odpowiedni adres, aby miejsce było dokładniejsze.

Nazwa lokalizacji

Wprowadź nazwę obiektu, w którym odbędzie się wydarzenie (np. Dom kultury, Muzeum Narodowe).

Przeciągnij znacznik w docelowe miejsce

Informacje

Wybierz zdjęcie
Wstęp

Wprowadź krótkie wprowadzenie do opisu wydarzenia, aby zainteresować nim innych użytkowników.

Jeśli to pole zostanie puste, wstęp wygeneruje się automatycznie z pierwszych zdań opisu.

Wybierz plik

Dane organizatora

Dane organizatora

Dodaj dane organizatora lub innej osoby, z którą użytkownicy będą mogli skontaktować sięw sprawie wydarzenia

Dodaj osobę kontaktową
Wydarzenie publiczne

Jeśli odznaczysz tę opcję, wydaczenie nie będzie widoczne dla innych użytkowników.

Znajdziesz je na swoim profilu pod zakładką "Mój kalendarz".