Jesteś na:
trening

XXIV Międzynarodowy Bieg Uliczny po Ziemi Makowskiej

Wróć do kalendarza
Informacje
Kiedy:
14 maja 2016
10:00
Gdzie:
Dom Kultury
Kościuszki 5
Makow Podhalanski, małopolskie, Polska
Strona www:
https://www.facebook.com/events/890741214373207/
Organizatorzy:
Dom Kultury w Makowie Podhalańskim Ochotnicza Straż Pożarna ul. ul. Kościuszki 2, Makow Podhalanski Tel.: (0-33) 8771-481 E-mail: [email protected] www: http://www.makow-podhalanski.pl
Zapisy
na stronie organizatora
cena: 30.00 zł
termin: 07.05.2016
płatne na miejscu
cena: 40.00 zł
termin: 14.05.2016

Międzynarodowy Bieg Uliczny po Ziemi Makowskiej jest masową imprezą sportowo – rekreacyjną organizowaną od 1990 roku. Oprócz biegu głównego rozgrywanego na dystansie 10 km odbywają się również biegi w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych na dystansach dostosowanych do wieku uczestników. Od początków istnienia imprezy w kolejnych jej edycjach brali udział zawodnicy niepełnosprawni, zarówno zrzeszeni w klubach jak i zawodnicy niezrzeszeni. Po roku 2001, kiedy to z powodu zniszczeń dokonanych przez powódź bieg się nie odbył, w kolejnym roku zrezygnowano, ze względu na uszkodzenia nawierzchni ulic na trasie biegu, z rozgrywania zawodów w kategorii osób niepełnosprawnych. Obecnie, obserwując coraz większe zainteresowanie i popularność tej formy aktywności fizycznej, również wśród osób niepełnosprawnych, jak też przeprowadzonych remontów dróg, organizatorzy postanowili przywrócić tę kategorię w regulaminie naszego biegu. Po dokonaniu wstępnego rozeznania możemy spodziewać się udziału 20-25 osób niepełnosprawnych. Wiąże się to oczywiście z koniecznością wprowadzenia zmian w regulaminie (dodatkowa kategoria), zorganizowaniu szatni i toalet przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych. Organizatorzy zapewniają środki na nagrody dla zwycięzców w tej kategorii jak również koszulki, medale okolicznościowe oraz posiłki. Spodziewamy się, iż w kolejnych latach liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w naszym biegu będzie rosła, co w znacznej mierze podniesie rangę naszej imprezy i tym samym przyczyni się do jej popularności, przełamując jednocześnie bariery, również w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych.

 

REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY:

  1. Burmistrz Makowa Podhalańskiego

  2. Miejski Klub Sportowy „Halniak”

  3. Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim

II. TERMIN: 14.05.2016 r.

III. MIEJSCE: Maków Podhalański

IV. CEL IMPREZY:

  - popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,

  - promocja miasta, gminy i powiatu,

  - promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń.

IV. TRASA:

  1. Trasę biegu głównego stanowią ulice miasta Maków Podhalański (trasa posiada atest PZLA; bieg płaski, trasa okrężna; dystans 10.000 m: 1 pętla o długości 2 784,61 m, oraz 3 całe pętle – o długości 2 405,13 m każda; nawierzchnia: asfalt, trylinka, kostka brukowa).

  2. Pomiar czasu odbywać się będzie z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Chipy będą wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w dniu 14.05.2016r. (sobota) w godz. 11.00-14.30.

  3. Zawodników biegu obowiązuje limit czasu - 80 minut.

  4. Zawodnicy którzy nie ukończą biegu w określonym limicie czasu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru startowego.

  5. Bieg juniorów – trasę biegu stanowią ulice miasta Maków Podhalański, przebieg jak pętli w biegu głównym (jedna pętla – 2 405,13 m).

  6. Biegi dzieci odbywać się będą na ulicy Kościuszki.

V. BIURO: Ochotnicza Straż Pożarna w Makowie Podhalańskim, ul. Kościuszki 2

  tel. (0-33) 8771-481, tel/fax (0-33)8771- 341, e-mail: [email protected]

VI. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY XXIV MBUZM:

  11.00 – 13.30 - zapisy do biegów dzieci (biuro zawodów)

  11.00 – 14.00 - zapisy do biegu juniorów (biuro zawodów)

  11.00 – 15.00 - zapisy do biegu głównego (biuro zawodów)

  12.15 - uroczyste otwarcie

  12.30 - przedszkolaki (dziewczęta) 150 m

  12.40 - przedszkolaki (chłopcy) 150 m

  12.50 - dziewczęta (2008-2007) 150 m

  13.00 - chłopcy (2008-2007) 150 m

  13.10 - dziewczęta (2006-2005) 300 m

  13.20 - chłopcy (2006-2005) 300 m

  13.30 - dziewczęta (2004-2003) 400 m

  13.40 - chłopcy (2004-2003) 400 m

  13.50 - dziewczęta (2002-2000) 1.200 m

  14.00 - chłopcy (2002-2000) 1.600 m

  14.45 – dziewczęta i chłopcy (1999-1997) 2.396,5 m

  15.30 - start do biegu głównego 10.000 m

VII. UDZIAŁ:

  1. O przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia.

  2. W biegu głównym uczestniczyć mogą osoby urodzone w 2000 roku i starsi.

  3. Osoby niepełnosprawne odpowiednio w poszczególnych kategoriach.

  4. Osoby, które do dnia 14.05.2016 r. nie ukończą 18-go roku życia winny przedstawić pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w biegu.

  5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu i okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.

  6. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.

VIII. KLASYFIKACJA W BIEGU GŁÓWNYM:

  1. generalna kobiet

  2. generalna mężczyzn

  3. w kategoriach

    kobiet: mężczyzn:

    K 20 (2000-1987) M 20 (2000-1987)

    K 30 (1986-1977) M 30 (1986-1977)

    K 40 (1976 - 1967) M 40 (1976-1967)

    K 50 (1966 i starsi) M 50 (1966-1957) M 60 (1956 i starsi)

  4. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu.

  Osoby niepełnosprawne, by zostać zakwalifikowanym do tej grupy mają obowiązek okazania w biurze zawodów oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R, który jest wydawany przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

IX. ZGŁOSZENIA:

  1. Zapisy do biegu głównego on-line poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie organizatora www.makow-podhalanski.pl lub osobiście w dniu zawodów w dniu Biegu (Biuro Zawodów).

  2. Przy zapisie on-line Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są do wpłacenia 30 zł wpisowego na konto Organizatora:

  MIEJSKI KLUB SPORTOWY „HALNIAK” ul. Sportowa 2 34-220 Maków Podhalański

  rachunek bankowy nr: 08 8799 0001 0010 0100 1078 0001 Bank Spółdzielczy Jordanów o/Maków Podhalański (wpłata na konto do dnia 07.05.2016r.).

  2a.Osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłat startowych.

  3. Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora.

  4. W przypadku opłaty startowej uiszczonej przelewem przy weryfikacji w biurze zawodów należy okazać się dowodem wpłaty w formie wydruku.

  5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

  6. Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób.

  7. W dniu zawodów opłata startowa wynosi 40 zł.

  8. W ramach opłaty startowej organizator zapewnia: elektroniczny pomiar czasu, numer startowy, agrafki, koszulkę, pamiątkowy medal, ciepły posiłek, napoje na trasie i mecie.

X. NAGRODY:

  1. Biegi dzieci: medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.

  2. Biegi juniorów: medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.

  3. Osoby niepełnosprawne: medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.

  3. Bieg główny: nagrody finansowe, puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.

  4. Nagrody w biegu głównym:

    klasyfikacja generalna:

    Kobiety: Mężczyźni:

    I miejsce – 700 zł I miejsce – 1.100 zł

    II miejsce – 500 zł II miejsce – 760 zł

    III miejsce – 400 zł III miejsce – 600 zł

    IV miejsce – 500 zł

  5.W kategoriach wiekowych (nagrody nie dublują się) - nagrody rzeczowe.

  6. Nagrody finansowe będą wypłacane (wydawane) bezpośrednio po zakończeniu Biegu, po ogłoszeniu wyników oraz ceremonii dekoracji przy Biurze Zawodów obok OSP na estradzie „Makowianka” w Makowie Podhalańskim (ok. godz. 17:00).

  7.Wypłata (wydanie) nagrody nastąpi pod warunkiem okazania dokumentu tożsamości przez osobę odbierającą nagrodę.

  8. Od nagrody, której wartość przekroczy 760 PLN brutto zgodnie z ustawą o podatku zryczałtowanym zostanie potrącony podatek w wysokości 10% od wartości nagrody.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać przypięte numery startowe.

  2. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

  3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki.

  4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, klub, e-mail dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

  5. Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu.

Redaktorzy:
Dodano: 22 marca 2016
Data aktualizacji: 22 marca 2016
Zgłoś zmiany, edytuj wydarzenie:

Ocena

Aby móc wystawić ocenę

Wydarzenie nie zostało jeszcze ocenione.